top of page

Sint Lutgardis

Een bijzonder mooie school

Fast Forward maakte reeds vele jaren geleden een masterplan op voor deze school, alsook een doordacht investeringsplan van opeenvolgende verbouwingsfases, over een tijdspanne van ruim tien jaar. Die aanpak, waarbij op lange termijn werd gedacht, werpt nu haar vruchten af.


Door de afbraak van verschillende gebouwen in het binnengebied, creëren we opnieuw open ruimte, waardoor een extra speelplaats kan worden aangelegd. Alle open ruimtes, ook de platte daken, worden ingericht als speelplaatsen, waardoor de kinderen uit de stad, voldoende bewegingsruimte krijgen en waarbij de integratie van groen centraal staat.


Enkel de gebouwen die een gezonde verhouding tussen bruto oppervlakte en educatieve ruimtes hebben, worden gerenoveerd. We hanteren weer dezelfde, succesvolle strategie: vele vierkante meters aan een laag renovatiebedrag per m², en enkele ruimtes waar we op focussen, die de sfeer en de identiteit van deze school gaan bepalen.


Fast Forward heeft een ruime ervaring in het begeleiden van inrichtende machten bij hun patrimoniumbeleid op lange termijn. Deze
kennis stellen we ter beschikking, ook onder de vorm van consult, aan verschillende (semi-) publieke opdrachtgevers.

bottom of page