top of page

Cocoon Senior's Residence

Dit is een project waar wij uitermate trots op zijn. In een complexe situatie, namelijk op een ensemble van bouwpercelen, gekenmerkt door verwilderd groen en sluikstorten, ontwierpen we een rustoord en een crèche, waarbij we meer dan 50% van het verwilderde groen bewaarden.

 

De oudere bewoners kunnen genieten van een super rustige plek in de stad, van het zonnetje in de zomer, van de natuur, een hele kleine wandeling, en hun eigen terrasjes aan hun kamer.  De kindjes van de crèche kunnen bij goed weer in de tuin spelen. De oudste mensen uit onze maatschappij worden gecombineerd met de jongste inwoners van onze stad. 

Bezoekers, wijkbewoners en jonge ouders kunnen iets drinken in een mooie bistro, die geopend is voor de buurt en een sociale functie heeft.

 

Het is een project met een uitgesproken sociale én ecologische dimensie en dergelijke projecten doen we graag bij Fast Forward.  Het zijn zeker niet de makkelijkste projecten, maar het zijn participatieve projecten waarbij zowel de buurt als de vele, Brusselse administraties inspraak hebben.  Waar we in dialoog gaan met vele actoren.

Projecten waarbij wij als architectbureau een positief compromis moeten vinden, waar architecturale kwaliteit, kwalitatieve stedenbouw, aandacht voor de natuur en respect voor ondernemerschap gecombineerd worden.

bottom of page